Billån med restvärde

Foto av författare
Skribent: Andreas Hogmalm
Uppdaterad:

Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonsörer via affiliatelänkar. Men vi har som policy att rekommendera långivare som vi anser har bäst erbjudande vad gäller ränta, uttagsavgift, uppläggningsavgift och övriga villkor.

Att finansiera sitt bilköp med hjälp av "billån med restvärde" gör att du kan köpa en dyrare bil och samtidigt få en lägre månadskostnad. Vi ska nu kolla på hur detta fungerar och vilka fördelar och nackdelar som finns med denna finansiering.

Kalkylator för billån

Exempel på ett lån

Fördelar & nackdelar

Hur det fungerar att köpa bil

Sälja bil med restvärde

Billån med restvärde innebär att inte hela lånet, utan endast bilens förväntade värdeminskning amorteras ned under lånets löptid. När lånet löper ut har ju bilen ett värde, bilen kan då säljas varpå pengarna från försäljningen används för att lösa resterande del av lånet.

Finansieringsformen används för att låntagaren skall få en lägre månadskostnad än om ett vanligt billån eller privatlån tas. Billån med restvärde passar bäst för personer som förväntas byta till nyare bil inom ett intervall av 3 – 5 år. 

Vad är restvärde?

Restvärdet är bilens förväntade marknadsvärde vid lånets slutdatum. Restvärdet är alltså en sorts prognos, dvs en gissning på ett framtida marknadsvärde. Det är bilhandlaren som gör denna kvalificerade gissning och räknar fram ett lämpligt restvärde.

Om ditt billån med restvärde löper på i 5 år görs alltså en bedömning/prognos över vilket marknadsvärde bilen kommer att ha om 5 år. Det är däremot inte säkert att prognosen stämmer överens med verkligheten när lånet väl löper ut. Då kan marknadsvärdet vara högre eller lägre än restvärdet. Läs mer om det längre ner i artikeln.

Räkna på billån med restvärde

Billån utan kontantinsats via Lendo

När du tar ett billån har långivaren bilen registrerad som säkerhet för lånet. Det krävs då att du har en egen kontantinsats och att du köper bilen av en bilhandlare.

Om du istället vill köpa bil och inte har tillräckligt med pengar till kontantinsatsen eller om du vill köpa bilen av en privatperson är privatlån det bästa alternativet. Jämför privatlån på Lendo.se och hitta bästa möjliga ränta och villkor.

Lendo billån

40 banker & långivare

Tjänsten är kostnadsfri & ej bindande

Betalningsanmärkning accepteras

Endast 1 UC (kreditupplysning)

Till Lendo.se

Lite kort hur det fungerar

 1. Bilen köps – Bilen köps hos en auktoriserad bilhandlare. Kontantinsatsen betalas på 20 % och resten finansieras med billån med restvärde. I detta exempel har lånet en löptid på tre år. Detta utifrån att en ny bil förväntas köpas efter denna tid.
 2. Amortering under löptiden – Under de kommande tre åren amorteras lånet ner till bilens restvärde. Den summa som amorteras under denna period räknas ut på följande sätt:

  Amorteringssumma = Bilens pris – kontantinsats – restvärdet

  Eftersom det är ett lägre amorteringsbelopp än bilens ursprungliga försäljningspris kommer månadskostnaden bli betydligt lägre än vid andra finansieringsalternativ. 
 3. Bilen säljs – Efter dessa tre år kan bilen säljas om så önskas. Pengarna från försäljningen av bilen används därmed för att slutbetala lånet. Det finns även möjlighet att förlänga lånet eller betala av det utan att sälja bilen. Läs mer om detta längre ner i artikeln. 

Läs mer inom ämnet
I vår artikel ”låna till bil” finner du tips på hur du kan finansiera ditt nästa bilköp. Mer om att utöka bolån, privatleasing, kontantköp och köpa bilen kontant via privatlån.

Amortering – Inte hela lånesumman

Den stora fördelen med denna finansieringsform är att ett lägre belopp behöver amorteras, under lånets löptid, än med ett traditionellt billån eller privatlån. Längre ner i texten ställs även dessa två alternativ mot varandra. 

När bilen köps beräknar bilhandlaren ett restvärde på bilen. Med andra ord hur mycket marknadsvärdet förväntas att vara efter exempelvis tre år. Det är därmed denna summa som bilen förväntas kunna säljas för om 3 år. 

Om en bil har ett restvärde på 100 000 kronor förväntas bilen kunna säljas för detta belopp och täcka hela den sista återbetalningen av lånet. Oftast köper bilhandlaren tillbaka bilen för restvärdet men det bestämmer bilens ägare själv. Därmed behöver den summan inte amorteras under löptiden. 

Under lånets löptid, i detta exempel på 3 år, betalas amortering utifrån bilens förväntade värdeminskning. Köper du en bil för 150 000 kronor som efter tre år förväntas vara värd 100 000 kronor (restvärde), betalas alltså enbart 50 000 kronor i amortering under denna tid. 

Efter lånets löptid finns vanligtvis tre alternativ:

 1. Byt bil – En av de största fördelarna med att låna med restvärde är enkelheten i att byta bil med några års mellanrum. Efter lånets löptid kan bilen säljas tillbaka (till bilhandlaren eller annan köpare) varpå lånet förväntas lösas utifrån restvärdet på bilen. En ny bil väljs ut varpå ett nytt låneavtal tecknas. På detta sätt går det att ha nya bilar med en löpande hanterbar månadskostnad. 
 2. Förläng lånet – Det andra alternativet är att behålla bilen och förlänga lånet. Kvarstående lånebelopp betalas då enligt en förutbestämd löptid som ett vanligt billån.
 3. Betala restvärdet – Det är även möjligt att lösa lånet genom att betala av den resterande skulden (som motsvarar restvärdet) med eget kapital. Därmed är bilen skuldfri och ägs, utan lån, av bilägaren.  

Exempel på ett billån med restvärde 

Anna köper en bil för 200 000 kronor och finansierar köpet med ett billån med restvärde. Restvärdet anges till 110 000 kronor efter 3 år. Eftersom hon betalar 40 000 kronor i kontantinsats (20 %) kvarstår 50 000 kronor att amortera under denna period. Med en ränta på 5 % blir det en månadskostnad för henne på ca 1 500 kronor. 

Bilhandlaren har räknat bra och efter tre år är marknadsvärdet på bilen detsamma som restvärdet, det vill säga 110 000 kronor vilket alltså är exakt samma som det kvarvarande lånebeloppet. När hon säljer tillbaka bilen till bilhandlaren löses därmed kvarvarande lånelopp. Hon väljer nu att köpa en nyare bilmodell, för 250 000 kronor. För enbart några hundra kronor per månad har hon en helt ny bil i ytterligare tre år.

Billån utan kontantinsats via Lendo

När du tar ett billån har långivaren bilen registrerad som säkerhet för lånet. Det krävs då att du har en egen kontantinsats och att du köper bilen av en bilhandlare.

Om du istället vill köpa bil och inte har tillräckligt med pengar till kontantinsatsen eller om du vill köpa bilen av en privatperson är privatlån det bästa alternativet. Jämför privatlån på Lendo.se och hitta bästa möjliga ränta och villkor.

Lendo billån

40 banker & långivare

Tjänsten är kostnadsfri & ej bindande

Betalningsanmärkning accepteras

Endast 1 UC (kreditupplysning)

Till Lendo.se

Sälja bil med restvärde

 • För att kunna sälja en bil med restvärde måste man först lösa lånet.
 • Du kan också låta den nya ägaren av bilen överta ditt befintliga lån. Här kan det dock tillkomma en överlåtelseavgift. Jag själv har ett billån hos DNB bilfinans och där kostar en överlåtelse av lånet 2 495 kr.
 • Vanligtvis brukar man få betala en ränteskillnadsersättning ifall man löser ett billån i förtid som har bunden ränta. Kolla vad som gäller i ditt köpekontrakt.

Om restvärdet inte stämmer

Det restvärdet, som bilhandlaren beräknar, stämmer inte alltid överens med bilens marknadsvärde när lånet löper ut. Bilen kan vara värd både mer och mindre än vad bilhandlaren bedömde att det skulle vara. Det innebär olika utfall för bilägaren:

Restvärdet är korrekt

Om restvärdet speglar marknadsvärdet kan bilen säljas varpå pengarna räcker till att lösa hela lånet. Personen kan nu välja mellan att inte ha någon bil alls, eller att teckna ett nytt billån med restvärde på en ny bil.

Restvärdet är för högt

Om restvärdet är högre än aktuellt marknadsvärde kommer inte en försäljning av bilen att täcka hela den återstående skulden. Det innebär att det blir en mellanskillnad som måste betalas av bilägaren.

Exempel:
Pelle köper en bil för 100 000 kr som finansieras med ett billån med restvärde. Restvärdet sätts till 50 000 kr och lånet löper på 5 år.

Efter 5 år har Pelle amorterat ner billånet så att han endast har 50 000 kr kvar i lån, helt enligt plan alltså. Marknadsvärdet på bilen visar sig dock endast vara 40 000 kr. När Pelle säljer bilen för 40 000 kr vill han ta de pengarna och betala av skulden men det saknas ju 10 000 kr. Det är pengar som Pelle måste få fram på annat sätt, exempelvis genom att ta ett privatlån.

Restvärdet är för lågt

Om restvärdet är lägre än aktuellt marknadsvärde får bilägaren pengar i fickan efter försäljningen. Bilen säljs och lånet blir löst. Den summa som blir över tillfaller bilägaren.

Exempel:
Pelle köper en bil för 100 000 kr som finansieras med ett billån med restvärde. Restvärdet sätts till 50 000 kr och lånet löper på 5 år.

Efter 5 år har Pelle amorterat ner billånet så att han endast har 50 000 kr kvar i lån, helt enligt plan alltså. Marknadsvärdet på bilen visar sig dock vara 60 000 kr. När Pelle säljer bilen för 60 000 kr tar han 50 000 kr av de pengarna och betalar av hela skulden. Resterande 10 000 kr får Pelle behålla.

Lösning – Lån med garanterat restvärde

Om bilhandlaren erbjuder ”garanterat restvärde” kommer bilen att återköpas till detta belopp oavsett aktuellt marknadsvärdet. Det blir därmed en säkerhet för bilägaren att ingen överraskande extrakostnad kan uppstå. Detta kallas även för ”garanterat återköp”. 

I avtalet framgår då exakt vilken summa som bilhandlaren kommer att återköpa bilen för. Detta förutsätter däremot att det är ”normalt slitage”. Skulle det vara större skador på bilen kan de kräva att bilen värderas lägre. 

Flera bilhandlare som erbjuder billån med restvärde gör detta enbart med garanterat restvärde. Detta för att underlätta för bilägaren gällande budgetering och trygghet kring bilägandet. 

Så räknas restvärde ut

I samband med att bilköpet genomförs beräknas bilhandlaren restvärdet. Med andra ord, bilens förväntade marknadsvärde efter lånets löptid, exempelvis tre år. Att avgöra andrahandsvärdet är inte alltid helt lätt men bland annat tar de hänsyn till följande:

 • Bilens ålder
 • Skick
 • Märke
 • Mil
 • Extrautrustning

Det kan även vara möjligt att välja ett lägre restvärde än vad bilhandlaren rekommenderar. Detta för att säkerhetsmarginalen skall vara större så att man inte riskerar att restvärdet är högre än marknadsvärdet när lånet löper ut.

Med eller utan restvärde – Skillnad i månadsbetalningen

I följande exempel visas hur månadsbetalningen påverkas om lån tecknas med eller utan restvärde. I detta exempel ska en bil för 180 000 kronor köpas. Efter tre år förväntas marknadsvärdet vara 100 000 kronor, vilket innebär knappt 20 % värdeminskning per år. Bägge lånen tecknas med 5 % i ränta. 

I bägge dessa exempel betalas först en kontantinsats på 20 % varpå resterande del av beloppet finansieras med lån. Dessutom är det annuitetslån, det vill säga samma belopp som betalas tillbaka varje månad. 

Med restvärde

Först betalas 36 000 kronor i kontantinsats. Eftersom bilen förväntas vara värd 100 000 kronor efter löptiden behöver därmed bara 44 000 kronor amorteras. Detta utifrån att beloppet som amorteras är priset minus kontantinsats och restvärde. 

Med en månadsbetalning på cirka 1650 kronor kommer det kvarvarande lånebeloppet att vara ca 100 000 kronor efter 3 år.

Utan restvärde

Först betalas 36 000 kronor i kontantinsats. Resterande summa, 144 000 kronor, amorteras över 3 år. Det innebär en månadsamortering på 4 300 kronor. 

Ett alternativ är välja längre löptid för att på detta sätt få ner månadsbetalningarna. Detta med tanken att bilen förväntas säljas efter tre år och att försäljningssumman då kan användas för att lösa lånet. För att nå ett liknande månadsbelopp behöver en löptid väljas på cirka 9 år.

Fördelar med att låna med restvärde

Den primära fördelen som billån med restvärde har är den lägre månadskostnaden som uppstår. Detta förutsätter däremot att personen strävar efter att byta till ny bil, exempelvis vart tredje år.

 1. Lägre månadsbetalning & ränta – Som visas ovan blir månadskostnaden låg vilket beror på att ett lägre lånebelopp behöver amorteras. Det är även vanligt att räntan på denna finansieringsform är lägre än exempelvis privatlån. Detta utifrån att bilen används som säkerhet. 
 2. Tillgång till garanti – Genom att enbart köpa nya bilar, och byta efter ett par år, kommer personen alltid ha en bil med vagnskadegaranti och ytterligare garantier. Det innebär även att lägre försäkringskostnad uppstår då enbart halvförsäkring krävs om vagnskadegarantin fortfarande är aktuell. 
 3. Flexibelt – Efter löptiden finns stor flexibilitet för bilägaren. Bilen kan säljas eller behållas samtidigt som lånet kan förlängas, eller lösas. 

Nackdelar med att låna med restvärde

Finansieringsformen passar främst personer som ofta vill byta bil samt göra detta via en bilhandlare. Därmed finns även ett par nackdelar. 

 1. Kräver kontantinsats – Billån med restvärde tecknas på maximalt 80 % av bilens värde. Det krävs alltså alltid en kontantinsats. De som inte har sparat kapital kan i stället teckna ett privatlån och finansiera bilköpet eftersom dessa lån inte kräver kontantinsats. 
 2. Restvärdet kan vara för högt – Som beskrivs ovan kan restvärdet vara för högt beräknat. Om det är högre än gällande marknadsvärde på bilen blir bilägaren tvungen att betala mellanskillnaden. Genom att välja garanterat restvärde är detta inget problem. 
 3. Enbart via bilfirma – Billån med restvärde kan enbart tecknas när bilen köps hos en auktoriserad bilförsäljare. Det går alltså inte att använda detta finansieringsalternativ vid köp av privatpersoner. 
 4. Bilen är säkerhet – För dessa lån är bilen säkerhet för lånet. Långivaren har därmed rätten att ta tillbaka bilen om lånet inte skulle återbetalas enligt gällande avtal. Men det innebär även att bilen exempelvis inte kan säljas vidare under avtalsperioden. Det kan även finnas krav på att den måste vara helförsäkrad.

Vanliga frågor och svar

Vad är restvärde?

Restvärdet är bilens förväntade marknadsvärde efter lånets löptid. Beloppet förväntas vara samma som det kvarvarande lånebeloppet.

Är det bra att köpa en bil med restvärde?

Ja, billån med restvärde är ett bra alternativ för personer som regelbundet förväntas byta bil efter exempelvis tre år. Detta förutsatt att personen även förväntas köpa bilar hos bilhandlare. 

Vill man ha ett högt eller lågt restvärde?

Ett högt restvärde innebär en lägre lånesumma att amortera under lånets löptid. Men om det därefter är högre än marknadsvärdet behöver mellanskillnaden betalas kontant av bilägaren. Det kan alltså innebära en oväntat stor kostnad.

Vad innebär att köpa bil med restvärde?

Att köpa en bil med restvärde innebär att amortering, under lånets löptid, enbart sker av förväntad värdeminskning av bilen. Därefter kan bilen lämnas tillbaka till bilhandlaren varpå värdet av bilen löser kvarstående del av lånebeloppet. 

Billån utan kontantinsats via Lendo

När du tar ett billån har långivaren bilen registrerad som säkerhet för lånet. Det krävs då att du har en egen kontantinsats och att du köper bilen av en bilhandlare.

Om du istället vill köpa bil och inte har tillräckligt med pengar till kontantinsatsen eller om du vill köpa bilen av en privatperson är privatlån det bästa alternativet. Jämför privatlån på Lendo.se och hitta bästa möjliga ränta och villkor.

Lendo billån

40 banker & långivare

Tjänsten är kostnadsfri & ej bindande

Betalningsanmärkning accepteras

Endast 1 UC (kreditupplysning)

Till Lendo.se
Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Andreas är vår expert inom privatekonomi där han skriver om olika typer av lån. Andreas ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se sedan år 2020. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill jag hjälpa folk att förstå vad det innebär att låna pengar och vilka konsekvenser det kan leda till ifall man fattar fel beslut. Jag vill på ett objektivt sätt presentera alla långivare på hemsidan och tydligt visa både fördelar och nackdelar med olika typ av lån som erbjuds till låntagaren.
Följ diskussion
Meddela mig om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer