Bynks ränta kan variera beroende på din egen kreditvärdighet. Ju högre din kreditvärdighet är, desto lägre ränta kan du få. Din individuella ränta beror även på vilka uppgifter du lämnar i din ansökan samt vilket lånebelopp och vilken återbetalningstid du väljer.

För närvarande ligger räntan på minst 3.95 % och som mest 19.95 %. På hemsidan Bynk.se framgår dock att räntan brukar hamna mellan 4.95 % och 17.95 %.

Räntefritt i 14 dagar

Hos Bynk har du faktiskt möjlighet att låna helt räntefritt. Om du återbetalar det fullständiga beloppet inom 14 dagar bjuder Bynk på både räntan och de tillkommande avgifterna. Erbjudandet gäller oavsett vilken summa du lånat.

Bynks ränta jämfört med andra långivare

Bynks ränta är fördelaktig jämfört med flertalet långivare. Få aktörer erbjuder lägre räntor och många kräver betydligt högre räntesatser. Dessutom är det ytterst få låneinstitut som erbjuder lån helt kostnadsfritt.

För att göra en rättvis jämförelse mellan Bynk och andra långivare bör du titta på följande:

  • Ränta
  • Önskat lånebelopp
  • Önskad återbetalningstid
  • Villkor i övrigt

Hos Bynk.se kan du få ett privatlån mellan 10 000 kronor och 300 000 kronor. Om du är intresserad av ett lägre belopp, exempelvis 20 000 kronor, och en avbetalningstid på 3 år är Bynk ett utmärkt alternativ.
Det beror på att många långivare som erbjuder lägre belopp ofta kräver betydligt högre räntor än Bynk. Dessutom kräver de oftast även mycket kortare avbetalningstid.

Skulle du istället vilja låna 300 000 kronor kan du hitta fler långivare som erbjuder beloppet till relativt låg ränta. Vissa låneinstitut erbjuder räntor från 2.95 %. Samtidigt finns det andra som kräver en ränta på minst 10.33 % för samma belopp och avbetalningstid.

Nominell ränta och effektiv ränta

Vid ansökan om lån framgår två räntor, nämligen den nominella räntan och den effektiva räntan. Det är viktigt att vara införstådd med skillnaden mellan de två.
Den nominella räntan är själva räntan du betalar på lånet. Det är den procentuella andelen av ett lån som utgör kostnaden för lånet.
Den effektiva räntan inkluderar både den nominella räntan och resterande avgifter som tillkommer för lånet. Aviavgifter och administrationskostnader är exempel på sådana avgifter. Vid lån från Bynk.se tillkommer en startavgift på 398 kronor.
När du tittar på en långivares räntesats bör du därför titta på den effektiva räntan. Då får du en rättvis bild av hur mycket ett visst lån skulle kosta dig.

Exempel

Du bestämmer dig för att låna 100 000 kronor för att köpa en ny bil. Den årliga räntan är 3 % och lånet ska betalas av på 5 år. Det innebär att den nominella räntan är 3 % årligen.
Eftersom 3 % av 100 000 kronor är 3 000 kronor betyder det att du kommer att betala 3 000 kronor i nominell ränta varje år tills skulden är betald.

Om du vill räkna ut den totala lånekostnaden behöver du även titta på alla avgifter som tillkommer. För enkelhetens skull antar vi att du betalar en aviavgift på 29 kronor varje månad. Även en administrationsavgift på 300 kronor tillkommer som en engångskostnad.
För att räkna ut den totala kostnaden räknar du ihop alla kostnader ovan. I det här fallet hamnar den effektiva räntan på 3.84 %, det vill säga 3 840 kronor årligen.

Bynks annuitetslån med rörlig ränta

Bynks lån är lån utan säkerhet. Det innebär att du inte behöver lämna din bostad, bil eller något annat som säkerhet för lånet. Bynks lån är även så kallade annuitetslån med rörlig ränta.

Annuitetslån

När du tar ett annuitetslån betalar du ett fast belopp varje månad. Beloppet utgörs av både amorteringen och räntan. Du betalar samma bestämda belopp ända tills lånet är helt slutbetalat.

Ett annuitetslån skiljer sig från ett lån med rak amortering. När du tar ett lån med rak amortering kan du minska dina räntekostnader genom att betala av lånet i förtid (amortera extra). Eftersom räntan baseras på lånebeloppet minskar den när lånebeloppet minskar.
Det gäller däremot inte vid annuitetslån. När du lånar av Bynk.se kan du alltså inte minska dina räntekostnader på samma sätt.

Rörlig ränta

En rörliga ränta kan komma att ändras eftersom den justeras enligt räntan som finns på den svenska marknaden. Ett lån med rörlig ränta kan därför medföra en högre risk, eftersom marknadsräntan kan gå både upp och ner. I många fall brukar en rörlig ränta dock medföra lägre räntekostnader.