I samarbete med Lavendla

Ett skuldebrev är ett juridiskt dokument med ett skriftligt löfte om att återbetala en summa pengar till en privatperson eller ett företag. Skuldebrevet är att likställa med ett kvitto som bevisar att pengar har lånats ut mellan två parter. För att skuldebrevet ska bli korrekt är det bra att anlita juridisk expertis.

Skuldebrev är en väldigt vanlig juridisk handling och kan vara både av enklare och mer komplicerad karaktär. Vanligtvis bör skuldebrevet innehålla information om vem som är borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare), den utlånade summan, återbetalningstid samt eventuell ränta.

När behövs ett skuldebrev?

För privatpersoner är det vanligt och viktigt att skriva skuldebrev när en person lånar pengar av en annan person. Då finns skulden nedtecknad i skrift tillsammans med eventuella återbetalningsvillkor. Med ett väl utformat skuldebrev minskar risken för eventuella tvister när privatpersoner lånar ut pengar till varandra.

Ett vanligt scenario när skuldebrev upprättas är när ett par köper en bostad tillsammans men går in med olika stora kontantinsatser. Ett skuldebrev ska då säkerställa att mellanskillnaden i kontantinsatsen betalas tillbaka vid en eventuell försäljning eller separation. För att ett skuldebrev som berör samboegendom eller giftorättsgods, så som en gemensam bostad, ska vara giltigt måste det kompletteras med ett samboavtal eller äktenskapsförord. Utan detta ska all egendom delas lika vid bodelning oberoende av skuldebrev.

Viktigt att skuldebrev utformas korrekt

För att skuldebrev ska fylla sin funktion är det viktigt att de är korrekt upprättade. Även om det finns gratismallar att tillgå är det tryggare att anlita juridisk expertis för att upprätta avtalet. En jurist kan anpassa och utforma avtalet på ett korrekt sätt oberoende av förutsättning och kan även informera om viktiga rättsliga aspekter av skuldebrevet. Till exempel behöver skuldebrevet förnyas med jämna mellanrum för att fortsätta gälla, preskriptionstiden för privatpersoner är tio år.