Vad är en högkostnadskredit

Foto av författare
Skribent: Andreas Hogmalm
Uppdaterad:

Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Jämför innan du lånar pengar

Lånekoll.se jämför du bolån, lånelöften för bolån och privatlån hos 35 stycken banker med en enda ansökan & den är helt gratis. Där kan du även få hjälp med att sänka räntan på befintliga bolån.

Lendo.se jämför du privatlån & billån hos 40 stycken olika banker & långivare med en enda ansökan & den är helt gratis.

Högkostnadskredit är ett lån, eller kredit, som har en effektiv ränta på minst 30 % plus gällande referensränta.
Dessa lån omfattas av högkostnadskreditslagarna som är en del av Konsumentkreditlagen. Bland annat finns begränsningar för ränta, totalkostnad och möjlighet till förlängning på lånet. 

I denna text kommer ordet ”lån” att användas även om en högkostnadskredit också kan vara en kredit som exempelvis en kontokredit. 

Vad är en högkostnadskredit?

Begreppet högkostnadskredit infördes vid en uppdatering av Konsumentkreditlagen år 2018. I lagen framgår att det är en ”konsumentkredit med en effektiv ränta som är minst 30 procentenheter högre än referensräntan”

Konsumentkredit

Med konsumentkredit menas att krediten kan tecknas av privatpersoner. Detta till skillnad mot lån och krediter till företag som alltså inte omfattas av denna lag. 

Effektiv ränta

Effektiv ränta visar procentuella totala kostnaden, per år, för ett lån. Det spelar därmed ingen roll om räntesatsen är låg eller hög då effektiv ränta även tar hänsyn till avgifter som exempelvis uppläggningsavgift och aviavgift. 

Referensränta

Referensränta är en indexränta som uppdateras två gånger per år av Riksbanken. Det är Styrräntan i Sverige som påverkan nivån på referensräntan. 

I början av 2023 var referensräntan på 2,5 % vilket innebar att alla lån med en effektiv ränta på över 32,50 % klassades som högkostnadskrediter. 

Räkneexempel:

I januari 2023 tecknar Anna ett snabblån på 10 000 kronor som ska betalas tillbaka inom ett år. Räntan är 25 % och därtill kommer uppläggningsavgift på 395 kronor samt 30 kronor i aviavgift per månad. 

Den effektiva räntan är i detta fall ca 68 %. Lånet klassas alltså som högkostnadskredit och måste därmed uppfylla kriterierna som beskrivs längre ner i denna artikel.  

Ska visas tydligt

Samtliga lån, som marknadsförs mot privatpersoner, ska ha ett räkneexempel som visar den effektiva räntan. Är det en högkostnadskredit ska det dessutom finnas en informationsruta som anger att det en sådan kredit. Se rubriken ”Informationsplikt” längre ner i artikeln.  

En konsument behöver alltså inte själv räkna ut den effektiva räntan, för att avgöra om det är en högkostnadskredit, då information om detta tydligt ska vara presenterat. 

Undantag 

Det finns ett par undantag på lån där den effektiva räntan kan vara högre, än gränsen för högkostnadskredit, men utan att det klassas som detta. 

 • Bostadskrediter (belåning av bostad)
 • Krediter som i huvudsak omfattar kreditköp (delbetalning)

Det finns däremot mycket få situationer då dessa två kreditformer uppnår den aktuella nivån på effektiv ränta. 

Regler för högkostnadskrediter

I det fall som ett lån uppfyller kraven för att vara en högkostnadskredit (se kraven ovan) måste följande uppfyllas:

Räntetak

Räntetaket innebär att en högkostnadskredit aldrig får ha en ränta, eller dröjsmålsränta, på över 40 % + gällande referensränta. I det fall som låntagaren är försenad med sin betalning ska enbart dröjsmålsränta kunna tas ut som extraavgift. 

Kostnadstak

Kostnadstaket innebär att den totala kostnaden för lånet aldrig får bli större än lånat belopp. En långivare som beviljar ett lån på 5 000 kronor kan därmed som mest kräva tillbaka 10 000 kronor i amortering, ränta och avgifter. 

Inom kostnadstaket ryms även avgifter som kan uppkomma vid försenad betalning. Det kan exempelvis vara dröjsmålsränta och inkassokrav. Denna regel infördes för att mindre skulder, över en längre tid, inte ska kunna växa till mycket stora skulder.  

Även vid refinansiering

Skulle långivaren, eller ”någon annan som kreditgivaren har nära förbindelser med” finansierar lånet med ett nytt lån ska kostnaderna för det gamla och nya lånet beräknas tillsammans. Det är alltså inte möjligt för långivaren att bevilja ett nytt lån och på detta sätt öka totala kostnaden som låntagaren kan behöva betala. 

Förlängning

Med förlängning menas att lånet får en förlängd återbetalningstid. En högkostnadskredit får enbart förlängas en enda gång. 

Undantag

Långivare får erbjuda flera förlängningar förutsatt att:

 • Kostnadsfritt – Förlängningen får inte öka totala kostnaden för lånet.
 • Avbetalningsplan – Om långivaren, på uppmaning av låntagaren, har upprättat en avbetalningsplan får denna sträcka sig längre än lånets ordinarie löptid. I detta fall finns krav på att avbetalningsplanen ska vara ”skälig”. 

Informationsplikt

När högkostnadskrediter marknadsförs måste det finnas tydlig information om att det är en högkostnadskredit. Informationen ska uppfylla följande krav:

 • Fet stil – Upplysning om att det är en högkostnadskredit ska vara i fet stil. Texten ska vara:

”Det här är en högkostnadskredit”

 • Information om lån – Text ska finnas som anger risker med denna låneform. Texten ska vara:

”Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning.”

 • Information om hjälp – Text som anger var konsumenten kan vända sig vid behov av hjälp kring sin skuldsituation. Texten ska vara:

”För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.”

 • Röd varningstriangel – Vid informationen ska det finnas en röd varningstriangel. Den ska ha en höjd som motsvarar minst tre textrader av texten i informationsrutan (se bild nedan). Den ska vara i ”valfri nyans av röd” och…
  • med svart text mot vit bakgrund, 
  • på en framträdande plats i marknadsföringen
  • i samtliga steg under ansökningsprocessen.

Om information ges om lånet muntligt ska i stället varningstriangeln ersättas med ordet ”observera”.  Kompletta instruktioner, för hur denna varningsruta ska utformas, finns att läsa på Konsumentverkets hemsida

Måttlig marknadsföring

När högkostnadskrediter marknadsförs ska ”måttfullhet iakttagas”. Vad detta exakt betyder är en tolkningsfråga men i praktiken ställs alltså hårdare krav på marknadsföring av en högkostnadskredit än övriga lån och krediter. 

Läs mer: Regeringens proposition 2017/18:72Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter.

Källhänvisning
www.konsumenternas.se

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Andreas är den som ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill han nu hjälpa folk att fatta bättre beslut inom olika typer av lån.