Om du har bestämt dig för att starta eget kommer du sannolikt att behöva ett startkapital, eftersom det kan ta en tid innan verksamheten börjar gå med vinst. Två alternativ som står till buds är att ta ett banklån eller att låna hos det statligt ägda ALMI.

Banklån

Vissa banker erbjuder särskilda lån för att starta eget. Banken gör då en bedömning av framtidsmöjligheterna för ditt företag. Ett beprövat koncept bedöms sannolikt ha lägre risk, en ny idé en högre. Dessutom kan bankerna ställa olika krav, till exempel att företaget är registrerat hos Bolagsverket, att det inte finns några betalningsanmärkningar och att du inte har några tidigare konkurser.

Bankerna vill vara helt säkra på att du kommer betala tillbaka lånet. Det kan hända att de vill ha någon form av säkerhet, till exempel din bostad eller att du går in med borgen. Visserligen kan du då få bättre räntesats, men du bör fundera på om du vill blanda in din privata ekonomi i företagets affärer. Om du saknar säkerhet eller inte uppfyller något av de andra kraven kan du överväga att ta ett privatlån.

ALMI

ALMI är en icke vinstdrivande finansiär som ägs av den svenska staten. Kraven på säkerhet är inte lika höga som hos banker, ALMI gör främst en bedömning av styrkan och konkurrenskraften hos dina idéer. Det innebär att de tar större risker, därför blir också räntan högre. De försöker dock anpassa amorteringen efter hur ditt företag utvecklas. Vid sidan av finansiering erbjuder ALMI även information och rådgivning.

Att tänka på

Det viktigaste du bör tänka på när du lånar för att starta eget är att vara föreberedd. Du bör ha en utförlig affärsplan och kunna visa hur du tänkt tjäna pengar. Du bör kunna redovisa inkomster och utgifter, vara medveten om konkurrens och risker och visa hur du ska hantera dessa saker. Ju noggrannare du är, desto större chans att få ett lån.