När man studerar får man ta studielån från Centrala Studiestödsnämnden, oftare kallat CSN. Studiestödet är uppdelat i en lånedel och en bidragsdel där lånet, studielånet, står för den större delen av studiestödet. Här förklarar vi hur studielånet fungerar.

Ett studielån skiljer sig rätt mycket från andra typer av lån på en rad olika sätt:

  • Man är inte återbetalningsskyldig under tiden man nyttjar lånet (det vill säga när man studerar)
  • Studierna räknas som en typ av säkerhet och studielånet har nästan alltid en lägre ränta än andra lån utan säkerhet
  • Räntan är inte avdragsgill, till skillnad från till exempel ett bolån (som har 30%-igt avdrag)
  • Lånet (studiestödet) är baserat på en viss inkomst under tiden man tar det. Man får inte tjäna för mycket under tiden man får studielån.

Ett studielån börjar betalas tillbaka när att man slutat få studiestöd (tidigast sex månader) och återbetalningstakten är sedan 2001 baserat på ens årsinkomst. Detta betyder att ju mer du tjänar, desto snabbare måste du betala tillbaka.

Varje gång man betalar av sitt lån betalar man en viss del ränta och en viss del amortering. Det vill säga att du betalar av en liten del av ditt lån varje månad eller varje kvartal. Det går även att betala sitt studielån som en klumpsumma om man vill.

CSN har en utmärkt webbsida som svarar på många frågor man kan tänkas ha om studielånet.