Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Lanupplysningen.se lagrar inga personuppgifter om besökare. Om du väljer att använda någon av de tjänster som rekommenderas på Lanupplysningen.se så hanteras detta av respektive tillhandahållare av tjänsten. Detta innebär att Lanupplysningen.se inte utför kreditupplysningar eller samlar personuppgifter om våra besökare.

§2 Ansvar

Vid eventuella konflikter eller skador som uppkommit beträffande privatlån, bolån, avtal eller andra överenskommelser mellan långivare, försäkringsbolag eller andra parter tas inget ansvar av Lanupplysningen.se. Lanupplysningen.se kan ej krävas på ersättning för eventuella skador och inte ses delaktig i en eventuell tvist som uppstått mellan dig som besökare och eventuell långivare, försäkringsbolag eller annan part som rekommenderats på Lanupplysningen.se.

Lanupplysningen.se är en tjänst som erbjuder råd i ekonomifrågor och jämför olika typer av lån. Lanupplysningen.se har därför ingen del i de avtal som skrivs mellan dig som besökare och annan part som rekommenderats hos Lanupplysningen.se. Enbart den information som publiceras och det som Lanupplysningen.se direkt kommunicerar till dig som privatperson ansvaras för. Lanupplysningen.se förbehåller sig rätten att information som publiceras kan bli felaktig och bör därför endast ses som råd.
Om du som privatperson har stora skulder uppmanar vi dig att inte ingå några avtal där du inte kommer kunna uppfylla kraven. Har du allvarliga problem med boendefrågor rekommenderar vi dig att ta juridisk hjälp.

§3 Ändring av användarvillkor

Lanupplysningen.se kan ändra dessa användarvillkor och det är besökares ansvar att hålla sig uppdaterad gällande de villkor som finns på denna sida.

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Andreas är den som ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill han nu hjälpa folk att fatta bättre beslut inom olika typer av lån.