Ränteprognos 2023

Trolig höjning till våren

Styrränta just nu 3 %

SBAB ränteprognos

Inflation och styrränta

Andra bankers prognoser

Ska man binda eller inte?

Lånekoll bolån

Har du funderat på att förhandla om ditt bolån? Hos Lånekoll.se kan du jämföra bolåneräntor och få erbjudanden från flera svenska banker. Lånekoll är den största låneförmedlaren inom bolån och den aktör på marknaden vi alltid rekommenderar.

Nytt bolån, lånelöfte & omförhandling

Tjänsten är gratis & ej bindande

Bolåneräntor från 2,98 %

Efter flera månader av stigande inflation har Riksbanken höjt sin styrränta med 0,5 procentenheter till 3 %. För att se till att inflationen faller tillbaka till ett rimligt intervall och förblir stabil på sin målnivå i sinom tid kan ytterligare höjningar komma att ske till våren. Dessutom kommer riksbanken från och med april påbörja försäljning av statsobligationer för att påskynda minskningen av deras värdepappersinnehav.

Nyhet! Den nya styrräntan på 3,00 % tillämpas från och med 15 februari 2023.

Styrräntan och vår inflation

Riksbankens nya styrränta kommer vara 3,00 % från och med 9 februari 2023. Riksbanken skriver i sitt senaste pressmeddelande att en höjning av räntan var nödvändig för att motverka den fortsatt höga inflationen som råder i Sverige. Riksbankens prognos för nästa penningpolitiska rapport den 26 april 2023 är just nu oklart.

Det är inte alltid som inflationsmålet avgör ifall styrräntan ska höjas eller sänkas, men just nu är detta den största faktorn som kommer påverka räntorna framöver. Sveriges inflationsmål ligger på 2 %, och i december månad hade vi hela 10,2 %. Detta är oroväckande och risken för räntehöjningar fram gent är av största sannolikhet.

Styrränta just nu: 3,00 % (Nästa besked om styrräntan kommer 26 april 2023)

Inflationen just nu

Inflationsmål 2 %

MånadInflation
Feb (2023)9,4 %
Jan (2023)9,3 %
Dec10,2 %
Nov9,5 %
Okt9,3 %
Sep9,7 %
Aug9,0 %
Juli8,0 %
Juni8,5 %
Maj7,2 %
April6,4 %
Mars6,1 %

Källa: Riksbanken.se

Kommer räntan att höjas ytterligare under 2023?

I Riksbankens senaste rapport den 9 februari 2023 kan man läsa att styrräntan höjs till 3,00 %. Riksbanken själva signalerar på ytterligare en räntehöjning till våren. Denna prognos delas även av andra svenska storbanker.

Det är också viktigt att hålla koll på ifall amerikanska FED och den europeiska centralbanken ECB väljer att höja räntan framöver. Med stor sannolik kommer även höjningar från svenskt håll.

När Riksbanken lämnar besked under 2023

  • 9 februari 2023 – Styrräntan höjs till 3,00 %
  • 26 april – Nästa besked
  • 29 juni
  • 21 sep
  • 23 nov

Besked under 2022

  • 9 februari – Oförändrad
  • 27 april – Styrräntan höjs till 0,25 %
  • 29 juni – Styrräntan höjs till 0,75 %
  • 20 september – Styrräntan höjs till 1,75 %
  • 24 november – Styrräntan höjs till 2,50 %
Ränteprognos 2022

Lånekoll bolån
Förhandla fram en bättre bolåneränta
Tjänsten är kostnadsfri
Personlig handläggare som hjälper dig
Boräntor från 2,61 %

Vad tror våra banker att vi är på väg?

SBAB ränteprognos

SBAB har satt sin ränteprognos till att den rörliga räntan kommer vara 3,5 % vid årsskiftet. Man tror sedan att räntan kommer stiga till 3,8 % fram till sommaren 2023. Banken tror också att styrräntan kommer vara på 2,25 % i april 2023 – men att Riksbanken sedan kan behöva sänka den ner till 2 % för att dämpa den negativa effekt som dessa snabba höjningar av räntan skapat.

Nordea ränteprognos

Nordea är inne på liknande spår som SBAB, man råder sina kunder att en höjning i november på 0,50 % kan vara att ta höjd för. Nordeas prognos är också att man kommer höja med minst 0,25 % enheter i början av 2023. Enligt Nordea kan också den rörliga räntan bli högre en de bundna – vilket gör det lite mer intressant för ett bundet bolån.

Bör man binda räntan?

Vi kan redan nu se att boräntor med en längre löptid ökar. Du som bostadsägare kan därför inte enbart sitta och vänta på att styrräntan ska höjas. Vårt personliga råd till dig är hur en räntehöjning kommer påverka din och eventuell familjs ekonomi. Fundera lite på hur din boendesituation kommer se ut 5 år framåt och fundera på ifall det är klokt att binda räntan eller inte. Det luriga med att binda räntan är den ränteskillnadsersättning som du kan få betala ifall du säljer din bostad och bryter löptidens avtal.

För hushåll med ansträngd ekonomi kan det vara klokt att förbereda sig för fortsatta höjningar framåt. Det går inte att utesluta framtida höjningar från Riksbankens sida. Att binda räntan kan då vara en försäkring som man måste fundera skarpt på.

Banken ligger alltid före

Att binda sina bolån kan ses som en försäkring. Du ska alltid vara medveten om att banken alltid ligger ett steg före och justerar sina långa räntor till sin fördel. Den med rörligt bolån har varit vinnare över tid, men det är ingen garanti för framtiden. Du måste personligen avgöra ifall du klarar en kraftig ökning av boräntan. Att binda delar av sitt bolån kan också vara en lösning, men att försöka förutsäga framtiden och ta klokare beslut en bankerna själva är svårt.

Läs också vår artikel – fast eller rörlig ränta 2023

Vanliga frågor och svar

När kan Riksbanken höja räntan nästa gång?

Nästa penningpolitiska möte angående styrräntan kommer att vara den 8 februari 2023. Riksbanken kommer sedan publicera sin rapport till allmänheten den 9 februari 2023.

Hur ofta har Riksbanken möte?

Det normala är att Riksbanken har fem stycken möten under året där man beslutar ifall styrräntan ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Du kan läsa mer om detta i Riksbankens kalender för 2023.

Hur hög kan räntan bli 2022?

Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 % den 24 november 2022. Den svenska styrräntan är just nu 2,50 % och kommer vara det resten av året 2022. Nästa besked av styrräntan kommer vara den 9 februari 2023.

Vad kommer bolåneräntan vara 2023?

Riksbanken själva prognostiserar för en höjning av styrräntan på nästa penningpolitiska rapport av styrräntan i februari 2023. Vi kan med stor sannolikhet se en ränta strax under 3 procent. Det är sedan väldigt svårt att se längre fram vad som ligger i korten. Men flera svenska banker tror sedan att Riksbanken kommer lugna sig och hålla räntan oförändrad.

Förhandla ner din bolåneränta

Vi rekommenderar också att du jämför bolån via låneförmedlaren Lånekoll.se. Här kan du helt kostnadsfritt få erbjudanden på bolåneräntor och se ifall det är idé att binda eller inte. Du kan även använda deras underlag för att pressa räntan hos din personliga bank. När det kommer till att förhandla ränta måste man vara tuff och bestämd!

Foto av författare
Andreas är den som ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill han nu hjälpa folk att fatta bättre beslut inom olika typer av lån.