Ränteprognos 2023

Foto av författare
Skribent: Andreas Hogmalm
Uppdaterad:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vi har sett kraftiga räntehöjningar och förhoppningsvis är boräntetoppen nära. Här kan du läsa om det senaste vad gäller Riksbanken och deras räntehöjningar samt ta del av ränteprognoser för 2023 och 2024.

Kommer ytterligare en höjning?

SBAB ränteprognos

Inflation och styrränta

Andra bankers prognoser

Ska man binda eller inte?

Styrränta just nu

4,00 %

Den nya styrräntan gäller från och med 27 september 2023. Nästa besked från Riksbanken kommer den 23 november 2023.

Riksbanken höjde styrräntan till 4,00 procent torsdagen den 21 september, vilket motsvarar en höjning med 25 punkter. Styrräntan låg senast på denna nivå i november 2008. Även om inflationen avtar, anser Riksbanken att den fortfarande är för hög. De menar även att inflationen sjunker långsammare än förväntat och såg därför höjningen som nödvändig. De siktar på att inflationen ska återvända till 2 % inom rimlig tid, vilket innebär att de kan behöva skärpa penningpolitiken ytterligare.

Den nya styrräntan börjar gälla från och med 23 november 2023.

Senaste nytt!
Vi kunde i augusti se att inflationen sjunk ner till 7,5 procent enligt KPI, vilket är en nedgång från juli då siffran låg på 9,3 procent. Mellan juli och augusti noterades en månadsförändring på 0,1 procent enligt KPI. För KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) låg inflationstakten på 4,7 procent under augusti.

– I augusti märktes en prissänkning på livsmedel och el. Prisnedgången på paketresor var också tydlig, vilket dock följer den vanliga säsongsmässiga trenden, förklarar Caroline Neander, som arbetar som prisstatistiker vid SCB.

Riksbankens motivering till höjningen

Riksbanken har genomfört flertalet räntehöjningar under året, vilket tillsammans med sjunkande energipriser har lett till att inflationen påbörjat sin nedgång. Situationen förbättras, men det ekonomiska trycket från inflationen i Sverige är ännu inte optimalt. För att uppnå och bibehålla den önskade inflationstakten på 2 procent har Riksbanken valt att öka styrräntan med 25 punkter (0,25%), vilket gör att vi nu har en styrränta på 4 procent.

Ska man vara orolig för ytterligare höjningar?

Trots att inflationen sjunker kraftigt väljer Riksbanken att höja räntan, man skriver även i sitt senaste pressmeddelande att ytterligare en höjning eventuellt kan komma. Men samtidigt är det nu många välkända ekonomer i Sverige som tycker att en höjning bara är onödigt och och att detta kan fördjupa krisen och lågkonjunkturen. Flertalet ekonomer tycker att man ska invänta tidigare räntehöjningar och se utfallet av dessa, den starka nedgången behöver inte påskyndas ytterligare.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB tror dock inte att vi kommer se en höjning i november med hänsyn till att ECB (Europeiska centralbanken) valt att pausa kommande räntehöjningar.

Noter:
Riksbankens penningpolitiska rapport, september 2023
Toppekonomer: Därför måste Riksbanken sluta höja räntan

Styrräntan och vår inflation

Riksbankens nya styrränta kommer vara 4,00 % från och med 27 september 2023. Riksbanken skriver i sitt senaste pressmeddelande att det kan bli problematiskt ifall inte styrräntan når inflationsmålet på 2 % inom rimlig tid. Man ser främst att denna räntehöjning drabbar hårt mot de hushåll som har små marginaler i sin ekonomi.

Riksbanken skriver också i sitt senaste pressmeddelande att prognosen för 2023 är att man kommer höja styrräntan minst 1 gång till.

Det är inte alltid som inflationsmålet avgör ifall styrräntan ska höjas eller sänkas, men just nu är detta den största faktorn som kommer påverka räntan framöver. Sveriges inflationsmål ligger på 2 %, och i maj månad hade vi 6,7 %. Det känns väldigt positivt att se sjunkande inflation under både april och maj. För att slippa ytterligare räntehöjningar framöver krävs att inflationen faller i snabbare takt. Du som äger din bostad bör därför följa utvecklingen på inflationen noggrant.

Styrränta just nu: 4,00 % (Nästa besked om styrräntan kommer 23 november 2023)

Lånekoll bolån
Förhandla fram en bättre bolåneränta
Tjänsten är kostnadsfri & ej bindande
Personlig handläggare som hjälper dig
Få lägsta möjliga räntan på ditt lån

Inflationen just nu

Inflationsmål 2 %

MånadInflation
Aug (2023)4,7 %
Juni (2023)6,4 %
Maj (2023)6,7 %
April (2023)7,6 %
mars (2023)8,0 %
Feb (2023)9,4 %
Jan (2023)9,3 %

Källa: Riksbanken.se

Inflationen genom tiderna

Konjunkturinstitutets ränteprognos

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som analyserar den ekonomiska utvecklingen på den svenska ekonomin sedan år 1937. Deras prognoser och analyser är helt opartiska och tar ingen hänsyn rent politiskt. Deras underlag används av bland annat regeringen, privata företag och media.

Diagrammet nedanför visar Konjunkturinstitutets (KI:s) prognos för styrräntan istället för vad Riksbankens prognostiserar för. Enligt KI:s prognos förväntas Riksbanken påbörja en sänkning av styrräntan under sommaren 2024, vilket du kan se i diagrammet nedanför.

Riksbanken prognos av styrräntan 2023 – 2026

I den senaste prognosen över vad Riksbanken tror om styrräntan framöver kan man tydligt se att några räntesänkningar inte kommer ske under kommande år. Denna bilden delas dock inte av de svenska storbankerna, du kan se deras prognoser längre ner på sidan.

Riksbankens besked i september

Riksbanken själva har i sitt pressmeddelande sagt att prognosen just nu är att ytterligare en höjning kommer detta år. Man har inte uttalat sig om denna höjning kommer i september eller november.

Räntesänkningar först under 2024

De flesta av våra storbanker i Sverige prognostiserar att styrräntan kommer börja sänkas i början av 2024. Detta är dock inte något som delas av Riksbanken själva som går ut och säger att ytterligare höjningar ligger planerat och att sänkningar inte är att tala om i början på 2024. Man har dock sett tidigare att Riksbanken gillar att hålla en hård ton i sina pressmeddelanden, något som inte alls behöver betyda att det kommer bli på det viset.

Swedbank tror att Riksbankens sista höjning kommer i juni och då toppa på 3,75 %. Den svenska storbanken tror också att vi kan börja se den första räntesänkningen först under 2024 då inflationen förhoppningsvis börjat falla tillbaka till mer normala nivåer.

Kommer räntan att höjas ytterligare under 2023?

I Riksbankens senaste rapport den 21 september 2023 kan man läsa att styrräntan höjs till 4,00 %. Riksbanken skriver också i sitt senaste pressmeddelande att prognosen för resten av året är att ytterligare en höjning kan eventuellt bli aktuellt.

Det är också viktigt att hålla koll på ifall amerikanska FED och den europeiska centralbanken ECB väljer att höja räntan framöver. Med stor sannolik kommer även höjningar från svenskt håll.

När Riksbanken lämnar besked under 2023

  • 9 feb – Styrräntan höjs till 3,00 %
  • 26 april – Styrräntan höjs till 3,50 %
  • 29 juni – Styrräntan höjs till 3,75 %
  • 21 sep – Styrräntan höjs till 4,00 %
  • 23 nov – Nästa räntebesked!

Besked under 2022

  • 9 februari – Oförändrad
  • 27 april – Styrräntan höjs till 0,25 %
  • 29 juni – Styrräntan höjs till 0,75 %
  • 20 september – Styrräntan höjs till 1,75 %
  • 24 november – Styrräntan höjs till 2,50 %
Ränteprognos 2023

Lånekoll bolån
Förhandla fram en bättre bolåneränta
Tjänsten är kostnadsfri & ej bindande
Personlig handläggare som hjälper dig
Få lägsta möjliga räntan på ditt lån

Långsiktiga ränteprognoser från 3 banker

Här nedanför kan du se lite kort formulerat om vad olika banker tror att styrräntan är på väg. Det är viktigt att inte förlita sig på några ränteprognoser, även om det är välkända banker som skrivit dom. En ränteprognos är enbart en fingervisning om framtiden.

SBAB ränteprognos 2023-2025

Ytterligare räntehöjningar kan potentiellt vara mer skadliga än gynnsamma skriver SBAB i senaste numret av boräntenytt. Banken skriver också att man borde vänta och se effekten fullt ut från tidigare höjningar innan man väljer att fortsätta med ytterligare en höjning. SBAB tror också att tremånadersräntan på bolån når upp till strax över 5 procent innan den gradvis minskar till omkring 4 procent i slutet av kommande år.

SBAB – prognos bolåneräntor

SBAB ränteprognos


Nordea ränteprognos 2023 och 2024

Nordea bedömer att styrräntan kommer att nå sin topp på 4,25 procent i November.
Dock förväntar de sig att det kommer att dröja till långt in på nästa år innan Riksbanken börjar sänka räntorna. Trots att den ekonomiska konjunkturen talar för både en lägre räntetopp och snabbare sänkningar, verkar den svaga kronan vara en tyngre faktor för Riksbanken.

Källa: Nordea boränteprognos

Nordea prognos styrränta och boränta
Klicka för större bild

Swedbank ränteprognos 2023 och 2024

Swedbank tror att Riksbanken kommer höja styrräntan med 25 punkter i september. Man tror sedan på en ytterligare höjning i november på 25 punkter och att styrräntan sedan toppar på 4,25 %. Swedbank prognostiserar också att dom rörliga bolåneräntorna kommer toppa på 5,00 % och att den första räntesänkningen kommer först i april 2024.

Källa: Swedbank ränteblad

Swedbank prognos boränta och styrränta
Klicka för större bild

Bör man binda räntan?

Vi kan redan nu se att boräntor med en längre löptid ökar. Du som bostadsägare kan därför inte enbart sitta och vänta på att styrräntan ska höjas. Vårt personliga råd till dig är hur en räntehöjning kommer påverka din och eventuell familjs ekonomi. Fundera lite på hur din boendesituation kommer se ut 5 år framåt och fundera på ifall det är klokt att binda räntan eller inte. Det luriga med att binda räntan är den ränteskillnadsersättning som du kan få betala ifall du säljer din bostad och bryter löptidens avtal.

Vi tycker det är läge att sitta still i båten och vänta med att binda bolånen ifall man har det ekonomiska utrymmet. Det är möjligt att vi inom kort kommer se en boräntetopp med hänsyn till den kraftigt sjunkande inflationen. Det är även flera svenska storbanker som prognostiserar för ett lugnare ränteläge framöver. Det man kan göra är snarare att jämföra sina bolån och se ifall man kan pruta ner sin ränta. Vi rekommenderar bolånetjänsten Lånekoll.se, där kan du jämföra bolåneräntor helt kostnadsfritt och skapa underlag till förhandling med din bank.

Banken ligger alltid före

Att binda sina bolån kan ses som en försäkring. Du ska alltid vara medveten om att banken alltid ligger ett steg före och justerar sina långa räntor till sin fördel. Den med rörligt bolån har varit vinnare över tid, men det är ingen garanti för framtiden. Du måste personligen avgöra ifall du klarar en kraftig ökning av boräntan. Att binda delar av sitt bolån kan också vara en lösning, men att försöka förutsäga framtiden och ta klokare beslut en bankerna själva är svårt.

Läs merFast eller rörlig ränta 2023

Hur bra är egentligen en ränteprognos?

Vi människor älskar att få en prognos på framtiden och på detta vis kan vi känna oss lite lugnare. Men hur väl stämmer dessa siffror med verkligheten? Jag har personligen följt både Riksbanken och våra svenska bankers ränteprognoser genom åren och min personliga uppfattning är att det stämmer sådär bra! De siffror som jag uppdaterar på sajten ändras konstant och prognoserna skiftar ständigt, det är lite som att planera en dag på stranden efter ha läst SMHI´s 10 dagars prognos av vädret, det ändras fort.

Detta är lite som att försöka förutse vart börsen ska gå, det finns mängder av börsanalytiker som sätter prognoser på framtiden och givetvis får man rätt om man gissar tillräckligt ofta. Det är enbart din egen ekonomi du kan kontrollera, därför är vårt synpunkt på detta att man ska ta alla ränteprognoser med en nypa salt.

Vanliga frågor och svar

När kommer Riksbanken lämna nästa besked om styrräntan?

Nästa penningpolitiska möte angående styrräntan kommer att vara den 21 september 2023.

Hur ofta har Riksbanken möte?

Det normala är att Riksbanken har fem stycken möten under året där man beslutar ifall styrräntan ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Du kan läsa mer om detta i Riksbankens kalender för 2023.

Hur hög kan räntan bli 2023?

Riksbanken höjde styrräntan med 0,25 % den 29 juni 2023. Den svenska styrräntan är just nu 3,75 % och Riksbanken har nu meddelat att ytterligare höjningar kan ske under 2023.

Källhänvisning

https://omni.se/nordea-hojer-ranteprognos-ta-hojd-for-nara-6-procent/a/P405o5
https://www.privataaffarer.se/swedbank-borantan-toppar-i-sommar/
https://www.boupplysningen.se/bolan/bolanerantor

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Andreas är den som ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill han nu hjälpa folk att fatta bättre beslut inom olika typer av lån.