Vad är amortering?

Amortering innebär att man återbetalar ett lån. I de flesta fall återbetalas skulden månadsvis, men det förekommer även amortering kvartals- och årsvis. När låntagaren amorterar innebär det kort sagt att denne återbetalar en liten del av lånet vid varje tillfälle.

Lånade pengar behöver någon gång betalas tillbaka, tillsammans med ränta och övriga avgifter – och detta görs alltså genom amortering. De flesta lån behöver inte betalas tillbaka på en och samma gång, utan man gör snarare många mindre betalningar under en förutbestämd tidsperiod.

Lånet har en löptid

Den tidsperiod som lånet ska återbetalas på kallas för löptid, och den kan variera beroende på vilken typ av lån det är. Hur mycket pengar man amorterar vid varje avbetalningstillfälle avgör naturligtvis hur lång tid det tar att betala tillbaka lånet.

Vill man snabbt bli av med lånet ska man därmed amortera mer vid varje betalningstillfälle. Det förekommer att vissa kreditgivare sätter en lägstanivå när det gäller hur snabbt du kan återbetala pengarna, och detta gör att de kan tjäna in mer pengar genom räntan på lånet.

Alla lån kräver dock inte amortering. Det finns nämligen amorteringsfria lån, och dessa ska då istället återbetalas till fullo vid ett och samman tillfälle när lånets löptid är slut.

Hur påverkas månadskostnaden?

Månadskostnaden för ett lån består av amortering, ränta, och eventuella övriga avgifter (t.ex. aviavgifter). Dessutom beror storleken på månadskostnaden även på vilken typ av återbetalningsmodell man har, och hur snabbt man betalar tillbaka lånet.

En hög amorteringstakt kommer innebära att man totalt sett betalar mindre ränta. Det kan därför vara klokt att noga tänka igenom hur lång löptid man vill ha på sitt lån. En lång löptid innebär alltså att man kommer att betala mer i räntekostnader innan hela lånet är återbetalat.

Skillnaden kan bli betydande, och i vissa fall kan det röra sig om tiotusentals kronor (t.o.m. hundratusentals kronor är inte omöjligt i enskilda fall). Detta är pengar som försvinner helt i onödan vid en för lång löptid. Har man möjlighet att ta en kortare löptid är det därmed en bra idé att göra det.

Lånets återbetalningsplan påverkar som sagt hur hög månadskostnad man har. Det finns ett par olika planer som förekommer, men två av de vanligaste är rak amortering och annuitetslån. Vi kommer att gå igenom vad dessa innebär lite mer ingående alldeles strax.

Men det som främst skiljer dessa åt från varandra är amorteringstempo. Använder man rak amortering kommer storleken på lånet att minska linjärt, vilket beror på att amorteringssumman är densamma under hela löptiden. Har man ett annuitetslån ökar istället amorteringsdelen successivt med tiden.

Vilken av dessa återbetalningssätt som passar dig beror på olika faktorer. Men detta är något du bör fundera lite kring om du jämför låneerbjudanden från olika banker och långivare. Hur hög ränta du kommer behöva beror lite på vilken bedömning långivaren gör utifrån den kreditupplysning som tas på dig då du skickar in låneansökan. Räntan beror även på vilken typ av lån du tar – ett bostadslån har t.ex. en lägre ränta än ett privatlån, blancolån, eller mikrolån.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du amorterar en lika stor andel på lånet varje månad. Det är den vanligaste typen av återbetalningsplan, och används t.ex. vid bostadslån.

Månadskostnaden kommer med tiden att sjunka om du har rak amortering. Detta beror på att räntan som du betalar beräknas på den kvarvarande skulden. Och eftersom amortering minskar din skuld kommer även räntekostnaden att minska med tiden.

Detta innebär att månadskostnaden kommer vara högre i början om du har rak amortering. Skulden är då hög, vilket gör att räntan också blir hög, men i takt med att lånet återbetalas minskar kostnaden successivt.

Rak amortering har alltså fördelen att skulden minskar snabbare och att den totala räntekostnaden blir lägre (jämfört med annuitetslån). Nackdelen är dock att månadskostnaden blir betydligt högre i början av löptiden, vilket såklart kan vara ett problem om man inte har det utrymmet i sin privatekonomi.

Annuitetslån

Annuitetslån innebär att du betalar ett fast belopp (annuitet) varje månad för både amortering och ränta.

Totalsumman för lånebetalningen är som sagt densamma varje månad, men fördelningen mellan amortering och ränta skiftar. I början består betalningen till störst del av räntan, men i takt med att lånet återbetalas minskar räntebeloppet. Det innebär att i slutet av löptiden är proportionerna det omvända (större andel amortering och mindre andel ränta). Räntan beräknas hela tiden procentuellt på det återstående lånebeloppet.

En av de stora fördelarna med annuitetslån är att man alltid har koll på precis hur mycket som ska betalas varje månad. Det gör det lättare att få en bra översikt och kontroll över sin privatekonomi. Annuitetslån har dock nackdelen (jämfört med rak amortering) att den totala räntekostnaden blir högre, och att skulden återbetalas långsammare.

Vill man kunna beräkna beloppet (annuiteten) som ska betalas varje månad behöver man veta hur stort lånet är, räntesatsen, och antalet återbetalningstillfällen. En förändring i räntesats gör att annuiteten förändras, men i många fall har lån med annuitet en rörlig ränta. Skulle räntan ändras under löptiden kan detta läge hanteras på två olika sätt: genom bibehållen annuitet (falsk annuitet) eller genom en ändrad annuitet (äkta annuitet).

Bibehållen annuitet (falsk annuitet)

Detta innebär kort sagt att annuiteten inte ändras om räntan förändras. Skulle räntan höjas medför det att annuiteten till en större del kommer att bestå av räntekostnad, och till mindre del av amortering.

Effekten av detta blir att lånets löptid förlängs, och att lånet därmed inte är återbetalt vid den ursprungliga löptidens slut. Skulle räntan istället sänkas innebär det att återbetalningen kommer vara klar innan löptidens slut eftersom en mindre del än beräknat har bestått av räntebetalning.

Bibehållen annuitet har fördelen att man i förväg har koll på hur mycket man behöver betala för lånet varje månad. Och det gäller oavsett hur räntan utvecklas. Nackdelen blir å andra sidan att lånets löptid kan förändras och i slutändan inte bli vad du hade räknat med (det kan ta längre tid än beräknat).

Ändrad annuitet (äkta annuitet)

Detta innebär kort sagt att annuiteten ändras om räntan förändras.

Den stora fördelen med detta upplägg är att den förutbestämda löptiden alltid hålls. Men nackdelen är dock att det kan vara svårt att i förväg veta hur mycket du ska betala tillbaka vid varje betalningstillfälle.

Serieamortering

Serieamortering innebär att amorteringen kommer att öka under lånets löptid, vanligtvis enligt en trappstegsmodell. Amorteringen är därmed låg till en början, men med tiden ökar den.

Detta kan t.ex. innebär att amorteringen under de första 5 åren är 1 procent av skulden, och mellan år 6 och 10 så ökar amorteringen till 2 procent, och så vidare.

Serieamortering är relativt ovanligt, men det förekommer i vissa fall.

En buffert är alltid bra att ha

Vi rekommenderar alltid att man har ett buffertsparande så att man kan slippa oroa sig för sin ekonomi. En buffert ser även till att du alltid har möjlighet att amortera på dina lån även om du en månad får lite lägre inkomst än vanligt, eller om du helt enkelt skulle bli arbetslös.

Oavsett situation egentligen så kan ett buffertsparande vara en räddare i nöden. Det är ju nämligen väldigt viktigt att man sköter återbetalningen av sina lån, för annars kan man ha svårt att beviljas nya lån i framtiden. Och klarar man inte att betala sina skulder skickas de ju tillslut vidare till Kronofogden som då försöker driva in pengarna – och det vill man helst undvika.

Amortering på engelska

Amortization

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Andreas är vår expert inom privatekonomi där han skriver om olika typer av lån. Andreas ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se sedan år 2020. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill jag hjälpa folk att förstå vad det innebär att låna pengar och vilka konsekvenser det kan leda till ifall man fattar fel beslut. Jag vill på ett objektivt sätt presentera alla långivare på hemsidan och tydligt visa både fördelar och nackdelar med olika typ av lån som erbjuds till låntagaren.