Enskild firma, eller enskild näringsidkare som det egentligen heter, är idag den vanligaste och mest används bolagsformen när det gäller ensamma företagare. Om du ska starta ett företag är det viktigt att du vet vilka regler som gäller, men även vad bolagsformen innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter som du har.

Enkelt förklarat kan man säga att en enskild firma betyder att en person driver hela sin verksamhet på egen hand. Det skiljer sig från aktiebolaget, där du som ägare inte kommer att ha någon personlig skyldighet i förhållande till verksamheten eller företaget. Ditt företag kan inte ses som en juridisk person och därför är det du som bolagsägare som kommer att ha ett ansvar för skulder, avtal och mer därtill. Företagets organisationsnummer kommer att vara detsamma som ditt personnummer.

Fördelar och nackdelar med bolagsformen

Den största och kanske mest uppenbara nackdelen med att ha en enskild firma är att du personligen blir betalningsskyldig om ditt företag har skulder som inte kan betalas av. Det betyder att du och din personliga ekonomi kan bli utsatt om verksamheten inte får de intäkter som du räknat med.

Trots det har bolagsformen ändå många fördelar. Till att börja med kommer du inte att behöva något stort kapital för att kunna komma igång och jämför man med aktiebolaget finns det även många skattemässiga fördelar att ta del av. Ett exempel på en skattemässig fördel är att du har möjlighet att avsätta vinst för framtiden eller kvitta ett underskott.

Bokföring och deklaration

Alla typer av bolagsformer och företag i Sverige är skyldiga att redovisa verksamheten en gång om året. Det betyder att du som driver en enskild firma kommer att vara bokföringsskyldig och en rapport ska lämnas varje kalenderår. Du behöver också se till att du deklarerar alla intäkter som du får i en självdeklaration. För många enskilda företagare är bokföringsarbetet svårt och tidskrävande och då kan det vara bra att använda sig av ett bokföringsprogram. Även om du är småföretagare kommer du inte ifrån bokföring i enskild firma och med ett program blir det betydligt enklare att göra rätt.

Finansiering som enskild firma

Även enskilda firmor kan behöva ta lån för att finansiera verksamheten eller nya investeringar. Ansöker du om företagslån med din enskilda firma kommer du att “gå i borgen” privat. Det förstod du säkert redan eftersom man i en enskild firma alltid har personligt ansvar. Om du vill slippa personligt ansvar krävs det att du startar ett aktiebolag.

Kostnader för registrering

Att registrera en enskild firma är helt kostnadsfritt. Av denna anledning har bolagsformen blivit ett självklart val för den som är osäker på vad det kommer att bli av företaget. Jämför man med ett aktiebolag kommer man att få betala väldigt höga belopp, bara för att komma igång. Här får du räkna med en lägsta avgift på 50.000 kronor och mer tillkommer.

Utöver gratis registrering behöver du inte heller betala för att ansöka om F/FA-skatt. Skulle det däremot vara så att du vill att ditt företagsnamn ska registreras hos Bolagsverket behöver du betala en mindre avgift på 1100 kronor. Du kan göra anmälan online.

Att anställa som enskild firma

Det är fullt möjligt att anställa människor även om du har en enskild firma. I samband med att du gör din första anställning måste du dock se till att registrera dig som arbetsgivare. Det gör du genom att kontakta Skatteverket eller använda dig av deras e-tjänster för företagare.