Rörlig eller fast ränta 2022?

Vad menas med rörlig ränta

Vad menas med bunden ränta

Fördelar & nackdelar

Uppdelning av bolånet

Compricer

Du kan hos Compricer.se jämföra bolåneräntor och se ifall det lönar sig att binda räntan. Vi har redan under 2022 sett att räntor med längre bindningstid ökat.

Bolån, lånelöfte & omförhandling

Tjänsten är gratis & ej bindande

Bolåneräntor från 1,12 %

När man tar ett bolån kan man välja mellan rörlig och bunden ränta (även kallad fast ränta). Dom som valt rörlig ränta har de senaste åren varit de stora vinnarna. Men den ständiga frågan är när, och om man ska binda räntan eller göra både och. Nu ska vi se lite fördelar och nackdelar över de olika typerna av räntor och ifall man borde binda räntan 2022

Vad är rörlig ränta

Förr i tiden var räntan totalt rörlig och kunde bokstavligen röra sig från dag till dag. Detta gäller inte längre idag och det man idag kallar rörlig ränta är snarare en bunden ränta på 3 månader. Denna tremånadersränta kallades förut bunden ränta och är egentligen inte ”rörlig”. I förhållande till att binda räntan på ett eller två år så är den förstås mer rörlig och marknadsförs därför som rörlig ränta.

Fördelar

 • Historiskt det bästa alternativet
 • Du behöver inte vara orolig för ränteskillnadsersättning vid eventuell flytt
 • Du kan amortera extra på ditt bostadslån utan att behöva betala ränteskillnadsersättning

Nackdelar

 • Blir svårare att budgetera sin boendekostnad långt fram i tiden
 • Vid ansträngd ekonomi i hushållet finns risk att inte kunna betala räntekostnaden

Vad är bunden ränta

Bunden eller fast ränta innebär att man knyter hela, eller delar av sitt bolån mot en fast ränta. En ränta som kommer att vara densamma under hela bindningstiden oavsett hur mycket banken höjer eller sänker räntan.
De flesta svenska banker erbjuder bindningstid på 1, 2, 3, 4, 5, 7 eller 10 år normalt sett.

Fördelar

 • Du behöver inte vara orolig för räntehöjningar
 • Du kan planera din ekonomi enklare framåt när dina ränteutgifter alltid är samma
 • Se en bunden ränta lite som en försäkring. Du är skyddad ifall räntorna skulle gå upp extremt mycket

Nackdelar

 • Om räntan går ner eller förblir stillastående är det ett dyrare alternativ
 • Du kan behöva betala ränteskillnadsersättning om du behöver sälja, eller vill köpa ny bostad
 • Du måste betala ränteskillnadsersättning vid extra amortering på bolånet

Få hjälp att förhandla om räntan

Compricer
 • Erbjudanden från 9 bolåneaktörer
 • Tjänsten är helt kostnadsfri
 • Få hjälp att förhandla din ränta
 • Ränta fr. 1,12 %

Dela upp ditt bolån i flera delar

Det ena behöver inte utesluta det andra, du kan ha både rörlig ränta och binda vissa delar av lånet. Det är väldigt vanligt att bostadsägare har sitt bolån uppdelat i flera lån, och ett vanligt upplägg är att man har sitt bostadslån i två eller tre delar, men man kan även dela upp det mer.

Du kommer att få en bättre riskspridning genom att dela upp lånet. Risken med att binda på längre sikt är att räntorna kan vara väldigt höga den dagen bindningstiden löper ut. Men genom en uppdelning får du en jämnare kostnad över tid.

 • Risken med att binda hela ditt lån är att räntorna är väldigt höga den dagen bindningstiden löper ut. Din ekonomi blir inte lika känslig om du delar upp lånet på flera löptider

Vad är billigast av rörlig och bunden ränta?

Oftast är läget som sådant att den bundna räntan, till exempel den på två år, är högre än den rörliga räntan. När detta skrivs är till exempel den rörliga räntan på 1,47 % och två-årsräntan 1,41 % hos Swedbank. Man räknar således med att räntan kommer att vara oförändrad under de kommande två åren.

Det är dock inte alltid som man räknar med att räntan kommer att stiga och prognoserna för den långa (bundna) räntan är ett tecken på hur man tror att räntan kommer att gå. Detta baseras på många olika faktorer varav Riksbankens styrränta är en faktor. Under perioder där man räknar med att räntan faller minskar gapet mellan de bundna räntorna och de rörliga räntorna – och det händer att de bundna räntorna understiger de rörliga räntorna.

Bundna räntor oftast högre

Vanligast är dock att de bundna räntorna har en högre ränta än de rörliga eftersom de har en så kallad riskpremie (sett från bankens sida). Ingen vet vad som händer i framtiden, och om banken ska lova dig att hålla en viss ränta (oavsett vad) så tar de ut lite extra för denna tjänst i form av en högre ränta. De tar helt enkelt ut en viss säkerhetsmarginal. För dig som konsument så innebär det att du får betala lite mer för att kunna sova lite godare om natten och inte behöva oroa dig för om eventuella räntehöjningar kommer att göra att du måste flytta, vilket självklart kan vara väl investerade pengar.

En annan fördel med bunden ränta är att det för många är skönt att veta exakt vad man ska betala varje månad under en längre period. Man kan då lättare sätta upp sin hushållsbudget och planera sin ekonomi.

Därtill är det inte nödvändigtvis dyrare med bunden ränta (annars hade nog ingen bundit sin ränta!). Ibland stiger räntan snabbare än planerat vilket gör att det i slutändan blir billigare med bunden ränta.

Viktigt att tänka på om rörlig och fast ränta

Det är en fråga som inte går att svara på. Men här nedanför kan du hitta lite viktiga saker att fundera på ifall du planerar att binda räntan under 2022.

Din privatekonomi

Hur känslig är din privata ekonomi för svängningar för månad till månad? Hur mycket sparkapital har du?

Har du köpt på dig en dyr bostad och har ganska liten buffert mot plötsliga kostnader kan det vara värt att binda räntan för att på detta vis försäkra dig om att du inte måste göra något drastiskt för att ha råd att betala räntan vid räntetoppar.

Din tro på framtiden

Ingen vet hur räntan kommer gå men många har en åsikt om vartåt räntan är på väg, ofta råder en någotsånär konsensus på vilket håll räntan är på väg bland ekonomer. Därtill går Riksbanken ut med en ränteprognos för styrräntan som är ett gott riktmärke om vartåt räntan är på väg (men det är långt ifrån ett säkert kort).

Tror man att räntan kommer bli högre än den fasta räntan på den utsatta tiden (till exempel två år) så kan det vara värt att binda sin ränta. Tror man däremot att räntan blir lägre, densamma eller något högre som den fasta räntan under samma tidsperiod så är det bättre att ha rörlig ränta. Notera att det stod ”densamma eller något högre”! Vi ska förklara det närmare med hjälp av ett exempel.

Vad har du att vinna alternativt förlora

Det finns ingen som med säkerhet kan säga ifall räntan ska gå ner, upp eller vara stillastående kommande år framåt. Det finns prognoser att läsa, men det är inget facit på framtiden. Min personliga åsikt är att man ska fundera lite över vad man har att förlora på en räntesänkning alternativt en höjning av räntan.

I dagens situation med låga räntor kan det vara en väldigt billig försäkring att binda hela, eller delar av sitt bolån för att skydda sig mot räntehöjningar.

Förändring av boendesituation

Det medför stora kostnader i form av ränteskillnadsersättning ifall man binder räntan och sedan väljer att lösa in sitt lån vid en försäljning. Hur länge har du tänkt bo kvar? Det finns även andra faktorer som gör att man måste byta bostad. Du och din partner kanske går skilda vägar, eller att familjen blir större och bostaden blir för liten. Det finns också en risk till arbetslöshet eller försämrad inkomst som gör att man måste byta bostad. Fundera lite över hur din/er boendesituation kan utvecklas över tid.

Jämförelse av bolåneräntor

Här nedanför kan du se aktuella bolåneräntor hämtade från Lånekoll.se. Denna statistik bygger på vad Lånekoll.se har lyckats förhandla fram till sina kunder.

Lägsta ränta = Den kund hos Lånekoll som fått lägst ränta
Snittränta = Vad kunderna i genomsnitt får för ränta
Listränta = Den bolåneränta som finns på bankens hemsida

BindningLägsta räntaSnitt­räntaList­ränta
3 mån1.38 %1.19 %1.76 %
1 år1.94 %1.39 %2.02 %
2 år2.48 %1.84 %2.56 %
3 år2.75 %2.02 %2.83 %
4 år2.83 %2.64 %2.96 %
5 år2.88 %2.45 %3.06 %
7 år3.11 %2.83 %3.29 %
10 år3.26 %3.07 %3.44 %
Bolåneräntor uppdaterade: 2022-05-13

Få hjälp att förhandla om räntan

Compricer
 • Erbjudanden från 9 bolåneaktörer
 • Tjänsten är helt kostnadsfri
 • Få hjälp att förhandla din ränta
 • Ränta fr. 1,12 %

Prognos av bolåneräntan 2022

Det är i huvudsak riksbankens reporänta som avgör hur bankernas bolåneräntor kommer utvecklas över tid. Men i en artikel skriven av riksbank.se kan man läsa att bankernas finansieringskostnader även har en stor påverkan på våra bolåneräntor. Men i stora drag är det reporäntan som visar vägen framåt, och du gör bäst i att följa Riksbankens prognos och fatta beslut därefter.

Riksbanken valde att höja reporäntan till 0,25 % torsdagen den 28é april. Efter 8 år av nollränta har nu Stefan Ingves och Riksbanken valt att stävja den ökade inflationen med hjälp av en högre ränta. Det som är intressant nu är att följa inflationen månad för månad och förhoppningsvis se en sjunkande inflation, vid ihållande inflation eller ökande kan dessvärre ytterligare höjningar bli ett måste.

 • Riksbanken höjde reporäntan till 0,25 % den 28é april 2022

Läs mer i vår artikel ränteprognos 2022

Foto av författare
Andreas är den som ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill han nu hjälpa folk att fatta bättre beslut inom olika typer av lån.

2 svar på ”Rörlig eller fast ränta 2022?”

  • Ja, du kan bryta ett avtal om bunden ränta under en längre period. Dock får du betala en ersättning till banken för att du brutit avtalet, så det är inte kotnadsfritt.

   Svara

Lämna en kommentar